Chiết Giang Med Van co., Ltd.

Med là nhà sản xuất van động & hàng đầu cung cấp các giải pháp sáng tạo cho khách hàng trong các ngành kỹ thuật. Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp một giải pháp duy nhất cho các dịch vụ của dầu, khí, hạt nhân, nhà máy lọc dầu, hóa chất, hàng hải, uống nước, nước thải, nước thải, Power Station và đường ống Industries.

Thương hiệu hàng đầu

WhatsApp Online Chat!